foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018/804-523
jpzaputevealeksinac@mts.rs

aleksinac grb

AMSS

ministarstvo logo

 

Republicki hidrometeoroloski zavod Srbije

Позив за достављање понуда - Контролисање мобилних уређаја за гашење пожара и против пожарног хидранта

Позив за достављање понуда - Организовање и вођење послова безбедности и здравља на раду

Позив за достављање понуда - Раоник за снег

Позив за достављање понуда - Обука возача за стицање почетног СРСсеминара за обнову лиценце

Позив за достављање понуда - Заштитна опрема

Позив за подношење понуда - Заштитна опрема,радне ципеле

Позив за подношење понуда - Средства за хигијену

Позив за подношење понуда - Материјал за потребе браварске радионице

Позив за подношење понуда - Испитивање услова радне околине микроклиме за зимски период

Позив за подношење понуда - Колективно осигурање

Позив за подношење понуда - Ревизија редовних финансијских извештаја

Позив за шодношење понуда - Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда - Потрошни материјал за тримере, телескоп и моторну тестеру

Позив за подношење понуда - Израда електроинсталације за објекте на плацу - магацину предузећа

Позив за подношење понуда - Материјал за потребе браварске радионице

Позив за подношење понуда - Набавка електро опреме

Позив за подношење понуда - Резервни делови - Делови и потрошни материјал за телескопе, тримере и м.тестере

Позив за подношење понуда - Заштитна опрема

Позив за подношење понуда - Метална галантерија

Позив за подношење понуда - Пратећи материјал за завршну обраду металне галантерије

Позив за подношење понуда - Ручни алат

Позив за подношење понуда - Резервни делови АУДИ А8

Позив за подношење понуда - Заштитна опрема

Позив за подношење понуда - Менаџмент возила

Позив за подношење понуда - Битуменска емулзија

Позив за подношење понуда - Средства за хигијену

Позив за подношење понуда - Материјал за чајну кухињу

Позив за подношење понуда - Канцеларијски материјал